Ilgalaikis projektas su STEAM veiklomis

Ilgalaikis projektas su STEAM veiklomis, skirtas ugdyti vaikų emocinį intelektą ,,Mano emocijos", 3c klasėje vyko kovo - gegužės mėnesiais. Projekto tikslas – padėti suprasti, pažinti ir valdyti emocijas, rūpintis savimi ir aplinkiniais, kelti asmeninius tikslus ir jų drąsiai siekti, priimti atsakingus sprendimus, kurti pozityvius santykius bei ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti.

Integruotos veiklos vyko įvairiose pamokose. Jų metu mokiniai naudojosi Emometru, kuriame yra įvardytos 64 emocijos.

Lietuvių kalbos pamokoje, pažiūrėję filmą ,,The present", rašė rašinėlį apie savijautą ,,Mano emocijos". Taip pat  įvardijo savo emocijas, apibūdino savijautą perskaitę įvairius tekstus.

Muzikos pamokose išmoko nuotaikingą linksmų emocijų dainelę ,,Šypsenėlė".

Anglų kalbos pamokose mokėsi eilėraštį „My feelings“, deklamavo, iliustravo, galvojo teigiamus, neigiamus sakinius ir klausimus apie žmonių jausmus; žiūrėjo trumpus video filmukus apie emocijas ir fiksavo savo. Sudarė emocinių žodžių debesį anglų kalba, reflektavo apie savijautą. 

Dailės ir IT pamokose kūrė žinomas emocijas lietuvių bei anglų kalbomis. Technologijų pamokoje lipdė iš plastilino emocijų veidukus, o per matematikos pamoką juos suskaičiavo ir sugrupavo.

Pasaulio pažinimo pamokose dalinosi savo patirtimi, kurioje kūno vietoje jaučia laimę, meilę, liūdesį, pyktį, baimę. Po to suskaičiavo atsakymus, gautus rezultatus sugrupavo.

Klasės valandėlių metu socialinė pedagogė organizavo pokalbį apie emocijas, kylančias patyčių metu, žiūrėjo filmų ,,Bridge", ,,Ian", Edge Christmas" ištraukas, jas aptarė.  

Fizinio ugdymo pamokose mokėsi nusiraminimo, taisyklingo kvėpavimo, neigiamų emocijų atsikratymo ir linksmų žaidimų. 

Akivaizdu, kad vaikams šių įgūdžių visuma ypatingai svarbi.

Nuotraukos:
D.Jarušaitienė, J.Bružienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Nuotolinis mokymasis
  • Tėvams
  • Mokiniams
Naujienų archyvas