Apie progimnaziją

Progimnazijos istorija

1965 m. rajono centru tapo Naujoji Akmenė. Plėtėsi cemento gamykla, daugėjo gyventojų. Tuo metu mieste buvo viena vidurinė mokykla. Joje mokėsi 1600 mokinių, todėl buvo nuspręsta pradėti statyti naują mokyklą, kuriai vieta buvo parinkta naujai statomame Kosmonautų (dabar V.Kudirkos g.) mikrorajone.

Statybos darbai buvo pradėti 1965 m. balandžio mėnesį. Darbus atliko Šiaulių statybos tresto Akmenės statybos valdyba. Mokykla turėjo būti pastatyta 1966 m. rugsėjo 1 – jai, tačiau darbai užsitęsė, ir mokyklos statyba laiku nebuvo baigta. Valstybinė komisija mokyklą priėmė 1967 m. sausio 4 d., o vasario 4 d. įvyko iškilmingas mokyklos atidarymas. 1967 m. vasario 6 d. skambutis į klases sukvietė pirmuosius mokinius.

Atidarymo metu mokykloje buvo 22 klasės, dirbo 37 mokytojai. Iš jų tik 14 su aukštuoju išsilavinimu, 7 su nebaigtu aukštuoju, 12 su spec. viduriniu išsilavinimu, 4 su viduriniu mokslu. Nuo mokyklos atidarymo iki 1992 m. mokyklos direktoriumi dirbo Jonas Matveičikas. Pavaduotojomis dirbo Luiza Vengalienė ir Apolonija Astrauskienė. Tuo metu mokykloje mokėsi 867 mokiniai. Daugiausia mokinių mokykloje buvo 1975/76 m.m. – 1345 mokiniai.

Didelę paramą tvarkant ir įrengiant klases bei kabinetus suteikė cemento gamykla ir patys mokiniai. Statant mokyklą ir įrengiant klases buvo organizuojamos mokinių ir mokytojų talkos.

Palaipsniui formavosi mokyklos tradicijos, kūrėsi būreliai, buvo tvarkoma mokyklos aplinka: pasodinti dabar apie mokyklą augantys medžiai ir krūmai, žolynai ir gėlynai. Pavasarį buvo pradėtas tvarkyti ir rengti mokyklos stadionas.

Didelė mokyklos bendruomenė visada buvo kupina permainų, įvykių, laimėjimų, naujų tradicijų kūrimo.

 • 1992 m. mokyklai pradėjo vadovauti direktorius Kęstutis Kurpius. Pavaduotojos ugdymui  – Dalia Rimkevičienė, Ieva Zalbaitė, Vanda Sobenkienė.
 • 1994 m. mokykloje pradėtas sustiprintas (dabar pagilintas) anglų kalbos mokymas.
 • 1997 m. mokyklai buvo patvirtintas „Saulėtekio“ vardas, sukurta mokyklos vėliava (projekto autorius moksleivis Andrius Šiaulytis), herbas, himnas (muz. Ilonos Naglienės, žodžiai Polinos Sarapinienės).
 • 2000 m. vasario pradžioje atidarytas atskiras pastatas pradinėms klasėms (buvo įrengtos 6 klasės), mokykla pradėjo dirbti viena pamaina. 2006 m. rugsėjo 1–ąją įvyko oficialus pradinės mokyklėlės pastato atidarymas.
 • 2004 m. „Saulėtekio“ vidurinė mokykla buvo reorganizuota į pagrindinę. Buvo sukurta nauja mokyklos vėliava ir herbas – bendras mokinių ir mokytojų darbas. Per vidurinės mokyklos gyvavimą į gyvenimą mokykla yra išleidusi 39 laidas (oficialiai 38), t. y 1526  mokiniai gavo mūsų mokyklos brandos atestatus. Mokykla ypač didžiuojasi gerai besimokiusiais ir besimokančiais mokiniais.
 • Nuo 2018 metų rudens „Saulėtekio“ progimnazijai vadovauja Violeta Karalienė.

Šiandieninę mokyklos istoriją rašome patys, todėl kiekvienas turime galimybę palikti pėdsaką mokyklos istorijoje ir…svarbiausia…mokinių širdyse.

Atnaujinta: 2024-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų 1-4 klasėms liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.