Vizija, misija, tikslai

Progimnazijos vizija, misija, vertybės ir veiklos prioritetai

Vizija - išmokyti mokytis: surasti, suprasti ir pritaikyti.

Misija - inovatyvi mokykla, kurioje visi tobulėja.

 

Vertybės:

Profesionalumas – atsakingas požiūris į darbą, aukštą kompetencija.

Lankstumas – naujovių priėmimas, išlaikant tradicines formas, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.

Bendrystė – esame ne konkurentai, o bendradarbiai.

Pagarba – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra.

 

Veiklos prioritetai:

 • asmeninė pažanga;
 • inovatyvi ir saugi aplinka;
 • mokyklos tinklaveika;
 • pasidalytoji lyderystė.

 

Strateginiai tikslai, uždaviniai

1. Tikslas. Siekti kiekvieno mokinio ūgties, ugdymą(si) orientuojant į sėkmę.

 • užtikrinti įtraukų ir inovatyvų ugdymo(si) proceso organizavimą;
 • kurti veiksmingą pagalbos mokiniui sistemą, padėsiančią kiekvienam mokiniui patirti sėkmę ir asmeninę pažangą.

2. Tikslas. Puoselėti mokyklos kultūrą ir stiprinti bendruomeniškumą.

 • aktyvinti bendradarbiavimą ir savivaldos veiklą, gerinant mokyklos mikroklimatą;
 • puoselėti bei skatinti psichinę ir emocinę vaikų sveikatą saugioje aplinkoje.

3. Tikslas. Kurti kompetencijoms formuotis palankią ugdymosi aplinką.

 • plėsti tikslingą IT technologijų panaudojimą ugdymo procese;
 • organizuoti ugdomąją patyriminę veiklą skirtingose edukacinėse aplinkose.

 

Atnaujinta: 2024-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
1. 08.00 - 08.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų 1-4 klasėms liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.