Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju asmens duomenų reglamentu (BDAR).

2018 m. gegužės 25 d. visoje Europos sąjungoje pradėtas taikyti BDAR, kuris skatina įmones ir įstaigas prisiimti atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.

Asmens duomenų subjekto teisės

Įgyvendinant duomenų subjekto teises vadovaujamasi BDAR ir ADTAĮ. Duomenų subjektai turi šias teises: 

 • teisę laisvai ir netrukdomai atšaukti duotą sutikimą.
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
 • teisę perkelti asmens duomenis;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę reikalauti ištaisyti netikslius ar neteisingus asmens duomenis;
 • teisę susipažinti su Progimnazijoje tvarkomais savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Progimnazijoje;
Atnaujinta: 2024-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
6. 12.55 - 13.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų 1-4 klasėms liko:

Atostogos!