Logopedas

Logopede progimnazijoje dirba 

Sandra Meironienė Logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Konsultacinis laikas tėvams

Pirmadienis

7.30 – 17.00

10.30 – 11.00

14.45-15.30

Antradienis

7.30 – 17.00 10.30 – 11.00  

Trečiadienis

7.30 – 17.00 10.30 – 11.00  

Ketvirtadienis

7.30 – 17.00 10.30 – 11.00  
Penktadienis 7.30 – 17.00 10.30 – 11.00  

Kontaktai Mobilusis +370 682 62 600

El. paštas Rašyti

Logopedo funkcijos:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje;
 • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų  ;
 • veda individualias ir grupines pratybas, kurių metu šalina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus
 • konsultuoja mokytojus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos  mokiniams teikimo  klausimais;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe logopedines naujoves.
Atnaujinta: 2023-09-29
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30