Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas – tai vaiko advokatas ir tarpininkas tarp šeimos ir mokyklos.

Socialinėmis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Vilija Šnarienė Socialinė pedagogė

Dirba su 1-4 kl. mokiniais | 41 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Tėvų konsultavimas

Pirmadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

 

Trečiadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

15.00 – 16.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 14.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Mobilusis +370 650 11 928

Jolanta Deniušienė Socialinė pedagogė

Dirba su 5-8 kl. mokiniais

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 14.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 625 60356

Tikslas

Teikti mokyklos bendruomenei socialinę pedagoginę pagalbą, puoselėjant vertybines nuostatas.

Uždaviniai:

 • įvertinti ir spręsti mokinių mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas;
 • teikti mokiniams, jų šeimoms, mokytojams, klasės vadovams reikalingas socialines pedagogines paslaugas.
 • plėtoti ryšius su įstaigomis ir institucijomis, suinteresuotomis vaiko gerovės klausimais.

Socialinis pedagogas teikia šias paslaugas:

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
 • padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 • suteikia socialinę, pedagoginę pagalbą vaikams, jų tėvams, mokytojams;
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 • esant poreikiui su klasės mokytoja lanko vaikus jų namuose;
 • rūpinasi nemokamu maitinimu, mokinių pavėžėjimu.

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • socialinis pedagogas yra mokyklos konsultantas įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais;
 • socialinis pedagogas nedubliuoja klasės vadovo ar dalyko mokytojo veiklos, bet ją papildo;
 • socialinis pedagogas padeda klasės vadovui individualiai dirbti su vaikais, rūpinasi jų socialinių įgūdžiu ugdymu;
 • socialinis pedagogas padeda tėvams (globėjams) ugdyti vaiką, suprasti jo socialinius ar psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
 • socialinis pedagogas gauna informaciją iš klasės vadovų, mokytojų apie vaikų mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoja kolegas, tėvus, kaip jie turėtų padėti vaikams;
 • socialinis pedagogas kartu su mokyklos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus;
 • socialinis pedagogas bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, atvejo vadybininkais, padeda vaikui ir jo šeimai gauti tinkamas paslaugas;
 • socialinis pedagogas rūpinasi mokinių nemokamo maitinimo bei vežiojimo organizavimo klausimais.
Atnaujinta: 2024-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
8. 14.45 - 15.30
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų 1-4 klasėms liko:

Atostogos!