Daina Jarušaitienė
Anglų kalbos/technologijos mokytoja