Pranešimai
SEU – tai socialinis emocinis ugdymas.
Matematikų stovykla organizuota iš Kokybės krepšelio projekto.
Pasaulis kenčia dėl aplinkos taršos. Ką darote Jūs?
„Integruotas patyriminis (STEAM) ugdymas ir galimybės“.
Verslumo ugdymas
5a, 5b, 5c klasių 1 srauto mokiniai matematikos pamokoje vykdė patyriminę veiklą ,,Trikamp...
Suteikiame mokiniams praktika ir tyrimais grįstą mokymosi patirtį.
Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido ir aukų atminimo diena.