Pranešimai
Apibendrinam projekto „Kokybės krepšelis“ rezultatus
Mokiniai skaitė pranešimus susijusius su STEAM veiklomis.
Mūsų pirmokai - Lietuvos pirmos klasės mokinių augimo ir gyvensenos stebėsenos tyrumo proc...
Pradinėje mokykloje mokomės ne tik skaičiuoti, skaityti, rašyti...
Siekiame tobulinti vaiko individualios pažangos plėtrą mokykloje.
Mokiniai mokosi „Norfoje“ :)
Kokybės krepšelio projekto nauda pamokai
Kviečiame susipažinti.
Pirmokai mokėsi Verslo centre ir Kredito unijoje.
Mokausi iš kino su „Kino busu“.
Kultūros paso įgyvendinimas
„Kokybės krepšelio“ veiklų vykdymas 2022 vasaris – 2023 gegužė.