Pranešimai
„Integruotas patyriminis (STEAM) ugdymas ir galimybės“.
5a, 5b, 5c klasių 1 srauto mokiniai matematikos pamokoje vykdė patyriminę veiklą ,,Trikamp...
Suteikiame mokiniams praktika ir tyrimais grįstą mokymosi patirtį.
Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido ir aukų atminimo diena.
Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas mokinių fizinio aktyvumo skatin...
Mokinių fizinio aktyvumo skatinimui ruošiame mokyklos aplinką.