Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas

7.1. 2021–2022 mokslo metai:

7.1.1. 2021–2022 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi 2022 m. rugpjūčio 31 d.

 7.1.2. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, baigiasi 2022-06-09; 5–8 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, baigiasi 2022 m. birželio 23 d.

7.1.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos 1-8 kl. :

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d.

2021 m. lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d.

2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d.

2022 m. vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d.

2022 m. balandžio 22 d.

Vasaros atostogos

1-4 klasėms

5-8 klasėms

 

2022 m. birželio 10 d.

2022 m. birželio 23 d.

 

2022 m. rugpjūčio 31 d.

2022 m. rugpjūčio 31 d.

7.1.4. Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais:

 

   2021 – 2022 m.m. pusmečiai

  Klasės

I pusmetis (nuo – iki)

II pusmetis (nuo – iki)

1 – 4 klasės

2021-09-01-2022-01-21

2022-01-24-2022-06-09

5 – 8 klasės

2021-09-01-2022-01-21

2022-01-24-2022-06-22

 7.1.5. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią progimnazijos mokiniams nustato direktorė, suderinęs su progimnazijos taryba ir savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

7.2. 2022 – 2023 mokslo metai:

7.2.1.2022 – 2023 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi 2023 m. rugpjūčio 31 d.

7.2.2. Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, baigiasi 2023 m. birželio 9 d.; 5–8 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, baigiasi 2023 m. birželio 22 d.

7.2.3. Ugdymo procese skiriamos atostogos 1-8 kl. (Direktoriaus 2021 m. ?? d. įsakymas Nr. ??):

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d.

2022 m. lapkričio 4 d

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d.

2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d.

2023 m. vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d.

2023 m. balandžio 14 d.

Vasaros atostogos

1-4 klasėms

5-8 klasėms

 

2022 m. birželio 10 d.

2022 m. birželio 23 d.

 

2022 m. rugpjūčio 31 d.

2022 m. rugpjūčio 31 d.

7.2.4. Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais:

 

                2022 – 2023 m.m. pusmečiai

  Klasės

I pusmetis (nuo – iki)

II pusmetis (nuo – iki)

1 – 4 klasės

2022-09-01- 2023-01-20

2023-01-23 – 2023-06-09

5 – 8 klasės

2022-09-01- 2023-01-20

2023-01-23 – 2023-06-22

Atnaujinta: 2022-09-02
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30