Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas

 • 2023–2024 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi 2024 m. rugpjūčio 31 d.:
  •  ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos;
  •  5–8 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos;
  •  1-4 klasių mokiniams mokslo metai baigiasi 2024 m. birželio 4 dieną.  5 dienomis ugdymo procesas intensyvinamas ugdymą vykdant sensorinių skaitymų užsiėmimus;
  • 5-8 klasių mokiniams mokslo metai baigiasi 2024 m. birželio 18 dieną. Mokslo metai 5 – 8 kl. intensyvinami vykdant patyriminę –projektinę veiklą „Mokytis galim kitaip“.

Skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d.

2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d.

2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d.

2024 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d.

 2024 m. balandžio 5 d.

 • Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią progimnazijos mokiniams nustato progimnazijos direktorė, suderinusi su progimnazijos taryba ir savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.
 • Neformaliojo švietimo  veiklos per mokinių atostogas nevykdomos.

Ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais:

 

2023 – 2024 m.m. pusmečiai

Klasės

I pusmetis (nuo – iki)

II pusmetis (nuo – iki)

1 – 4 klasės

2023-09-01 - 2024-01-26

2024-01-29 - 2024-06-04

5 – 8 klasės

2023-09-01 - 2024-01-26

2024-01-29 - 2024-06- 18

Atnaujinta: 2024-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų 1-4 klasėms liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.