Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Progimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe progimnazijoje dirba

- - Psichologė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

   

Antradienis

   

Trečiadienis

   

Ketvirtadienis

   
Penktadienis    

Psichologo veiklos tikslas – bendraujant ir bendradarbiaujant su Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos bendruomene: mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais bei vykdant konsultavimo, psichologinio įvertinimo, psichologinio švietimo bei psichologinių problemų prevencijos veiklas, stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymui(si) aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Progimnazijos psichologas:

 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų bei uždavinių pasiekimo būdus.

Į progimnazijos psichologą mokiniai kreipiasi, kai:

 • susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, ir kt.;
 • susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
 • nori atrasti, koks mokymosi stilius padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
 • abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
 • nori save geriau pažinti ir tobulėti kaip asmenybė;
 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo ir pan.;
 • nori išmokti kūrybiškai spręsti problemas;
 • susiduria su liūdesiu ar nerimu;
 • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris supras ir neišduos;
 • susiduria su gyvenimiškomis situacijomis, kai reikia priimti sudėtingus sprendimus.

Svarbu

Psichologas nepasakoja kliento paslapčių kitiems, o garantuoja konfidencialumą.

Atnaujinta: 2024-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų 1-4 klasėms liko:

Atostogos!