Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija skelbia konkursą psichologo (1,0 et.) pareigoms eiti.

Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją ir pedagoginį darbo stažą.

Darbo pobūdis: konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais; rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas; šviečia progimnazijos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; atlieka aktualius progimnazijoje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į progimnazijos bendruomenės poreikius; dalyvauja progimnazijos metinės veiklos planavime, progimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe; dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę), magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.
 2. Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 3. Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 4. Gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
 5. Gebėti bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Motyvacinį laišką.
 7. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu rastine@sauletekiorogimnazija.lt arba pristato į progimnazijos raštinę adresu: V. Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenė. 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. 

Apie konkursą galima pasiteirauti: el. p. rastine@sauletekiorogimnazija.lt  arba tel. (8 610) 38 342. 

 

Direktorė Violeta Karalienė

Atnaujinta: 2022-09-02
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30