Idėjų mugė

  • Paskelbė : Rūta Zaveckienė
  • Paskelbta: 2022-04-22
  • Kategorija: Pranešimai

Balandžio 20 d. Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje vyko tradicinė „Idėjų mugė“.

Dažnam suaugusiajam kyla klausimas – ką nuveikti su vaiku, kad tas laikas būtų kupinas neišdildomų įspūdžių ir nepakartojamų mokymosi patirčių? Šiais mokslo metais mokytojai dalijosi gerąja patirtimi tema „Integruotas patyriminis (STEAM) ugdymas ir galimybės“. STEAM, o tiksliau šia filosofija grįstos pažintinės veiklos, sudaro vaikui kuo daugiau progų įsiklausyti, apmąstyti ir suvokti savo ir kitų įžvalgas, kodėl vyksta vienas ar kitas dalykas. 

STEAM yra integruotas ir patyriminis mokymas(-is). Tai paprastas būdas, padedantis vaikams pamokose įgyjamas žinias iš karto pritaikyti praktiškai. STEAM užsiėmimuose matematikos mokomasi kartu su kitais mokslais (informatika, fizika, biologija, inžinerija, menai ir kt.), o pati mokymo metodika parodo, kaip skirtingos disciplinos veikia kartu. Integruojant įvairias mokymo disciplinas, siekiama paruošti jaunąją kartą XXI a. iššūkiams, ugdyti problemų sprendimo ir kritinio mąstymo gebėjimus.

Susitikimas pradėtas mokytojams uždavus klausimą apie STEAM veiklų dažnumą ugdymo procese: „Ką manote apie mokyklos STEAM ugdymo integraciją?“ Įsivertinimui naudota „Mentimeter“ programėlė, o atsakymai buvo įvairūs, tačiau dažniausi šie: „puikiai, gerai, naujovės skatina tobulėti, tobulėjam, judam į priekį...“

Mokytoja G. Sudarienė prisiminė 2021 metus, kai vaikai mokėsi nuotoliu, o norėjosi, kad mokymosi procesas būtų įdomus. Taip gimė trumpalaikis projektas „Patyriminės projektinės integruotos veiklos ,,Kovo 11-osios atspindžiai Lietuvos etninių regionų žemėlapyje“. Šiame projekte bendradarbiavo visa mokytojų komanda – tarpdalykinės patyriminės veiklos vyko technologijų, dailės, istorijos bei geografijos pamokose. Mokiniai susipažino su etniniais Lietuvos regionais, sužinojo, kaip atrodo skirtingų regionų rūbai ir kuo skiriasi, piešė; rinko informaciją, kuo skiriasi Kovo 11-oji nuo Vasario 16-osios, kokius etninius regionus atstovauja Lietuvos signatarai. Mokinių refleksijose išsakytos mintys skatina mokytojus organizuoti panašias pamokas. Pranešimas aktualus ir šiandien, skiepijantis patriotizmą bei tarpusavio palaikymą.

Pradinių klasių mokytoja I. Batavičienė buvo paruošusi video pranešimą „Integruotos anglų kalbos, pasaulio pažinimo, dailės IKT, dailės ir technologijų, lietuvių kalbos, matematikos, muzikos pamokos su STEAM veikla „Mano šeima - namai“. Buvo įdomu stebėti, kiek daug veiklų vaikai nuveikė: braižė kambario planą, skaičiavo savo kambario perimetrą, gamino maketą, piešė šeimą, pavaizdavo tėčio ar mamos šukuoseną, „statė“ namus iš plastikinių šiaudelių, dainavo apie mamą, anglų kalba pasakojo apie šeimos narius, lietuvių kalbos pamokoje rašė rašinėlį, rinko būdvardžius, ITK aprašė šeimą, su šeimos nariais žaidė, vakarojo... Ir refleksijos metu, apibendrindami visas veiklas, vaikai akcentavo, jog geriausiai - būti su šeima. Galima teigti, jog šios veiklos apie namus ir šeimą buvo lyg ir mažas tyrimas – vaikams vis dėl to trūksta bendravimo namie ir geriausia yra būtent ten.

Pradinių klasių mokytoja Vilma Pliuskienė pristatė projektą „Sveikata visus metus 2022”, kurį organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Veiklų tikslas – mokinių bendradarbiavimas įvairiose situacijose. Ir, žinoma, kad įgytų žinių ir įgūdžių. Projektas, organizuotas taip, kad būtų kuo daugiau STEAM veiklų, prasidėjo vasario mėnesį ir baigsis gruodžio mėnesį. Kiekvieno mėnesio pirmą dieną yra paskelbiamas naujas iššūkis – tema. Projekto koordinatorės pradinių klasių mokytojos V. Pliuskienė, S. Gadžij ir L. Šivickienė sugalvoja įvairių veiklų, skatinančių pažinti save, rūpintis savo sveikata, sveiku gyvenimo būdu.

Anglų kalbos mokytoja Greta Jockutė pristatė elektroninį įrankį, padedantį pasiruošti diferencijuotoms pamokoms, tema  „Dirbk lengviau“. Mokytoja pasidalino savo patirtimi naudojant pamokose „Liveworksheets“ elektronines užduotis, kurios labai palengvina mokinių darbų tikrinimą, nes įvertinimas yra parašomas automatiškai ir nebereikia atskirai tikrinti.

Technologijų mokytojas Mindaugas Brasas dalijosi pirmųjų darbo metų gerąja patirtimi tema „Motyvatorius mokinys/mokytojas“. Jis papasakojo, kokie prioritetai buvo darbo pradžioje, ir kaip jie, laikui bėgant, keitėsi.

Mokytoja Indrė Giedraitytė kalbėjo kaip dviejų dalykų mokytoja.

Technologijų tema – "Elektronika, programavimas, robotika. Sudėtingi tik žodžiai, bet ne pamokos". Mokytoja pasakojo, kaip veda integruotas pamokas, kuriose vyrauja STEAM veiklos,  apjungiančios inžineriją, meną ir programavimą. Mokiniams pamokos patinka, nes visada gali pasimėgauti gautu rezultatu.

Matematika – „Kaip išmokti bendradarbiauti? Vieno IT projekto istorija.“ Mokiniai yra mokomi dirbti savarankiškai – taip ugdoma komunikavimo kompetencija, stiprėja socialiniai įgūdžiai bei atsakingumas. Darbas vyksta principu „Mokytojas-mokinys“.

Pavaduotoja R. Zaveckienė pristatė STEAM parengties savianalizės įrankį „Voratinklis“. Pavaduotoja ne tik pristatė, bet ir paaiškino, kaip dirbti su „voratinkliu“ –  vertinti STEAM veiklas, į kokius kriterijus reikia atkreipti dėmesį. Šis „voratinklis“ – puiki galimybė vertinti bei įsivertinti įvairias ugdymo proceso situacijas.

Išklausę aštuonių pranešimų, mokytojai įsivertino savo pamokų metu taikomas STEAM veiklas ir, naudodamiesi „Mentimeter“, parašė atsiliepimus apie STEAM‘o parengtį. „Saulėtekio“ progimnazijoje STEAM parengtis įvertinta taip: dalyko sintezė ir technologijos – 2,5, dažnumas ir praktinis pritaikomumas – 2,3, instrukcijos lygmuo – 2,2. Didžiausia vertė – 4. Vadinasi,  žingsniuojama teisinga linkme, nes visi mokytojai atsiliepimuose parašė, kad mokosi ir tobulėja, siekia ir stengiasi.

Metodinės tarybos pirmininkė D. Jarušaitienė

 

 

 

 

Nuotraukos:
Ineta Žilinskienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Nuotolinis mokymasis
  • Tėvams
  • Mokiniams
Naujienų archyvas