Apie visos dienos mokyklą

 • Paskelbė : Karolis
 • Paskelbta: 2021-09-23
 • Kategorija: Pranešimai

Apie visos dienos mokyklą

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje VDM veikia  nuo pat projekto pradžios. Įvairių formų ir veiklų, krypčių jau, atrodo, išbandyta daug. Bet... epidemiologinė situacija vėl įpareigojo peržiūrėti ir koreguoti veiklų profilius, kad iškelti VDM veiklų tikslai ir uždaviniai būtų įgyvendinti.  Visos dienos mokyklos grupės veiklos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą pradinių klasių mokinių ugdymą ir užimtumą po pamokų.

Visos dienos mokyklos grupės veiklos uždaviniai:

 1. individualios mokymosi pagalbos teikimas mokiniui ruošiant namų darbus;
 2. saugus mokinių užimtumas po pamokų ir visapusiškas ugdymas visą dieną;
 3. formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermės stiprinimas;
 4. darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo sąlygų sudarymas tėvams, auginantiems vaikus, besimokančius  pagal pradinio ugdymo programą;
 5. vaikų ugdymo(-si) kokybės gerinimas, užimtumo krypčių ir formų plėtojimas.

Kad ir kokie sunkumai užkluptų mokyklas, VDM tikslai ir uždaviniai lieka tie patys, nekintantys. Pakoregavome tik Visos dienos mokyklos grupių sudarymo taisykles. Anksčiau sudarant grupę pirmenybė buvo teikiama:

 1. mokiniams, esantiems socialinės rizikos šeimų įskaitoje (tiems, kurie nelanko Vaikų dienos užimtumo centrų);
 2. mokiniams, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų);
 3. mokiniams iš daugiavaikių šeimų;
 4. mokiniams, gaunantiems socialinę paramą;
 5. mokiniams, laukiantiems po pamokų autobuso, kad grįžtų namo;
 6. mokiniams, kurių abu tėvai dirba visą darbo dieną;
 7. mokiniai, kurie pageidauja ir gali Visos dienos mokyklos grupėje būti ilgesnį laiką.

Esame įpareigoti valdyti srautus ir siekiame, jog mokinių saugumas būtų užtikrintas, todėl šiais metais VDM grupę lanko tik pirmokai. Jų šiuo metu yra 24.

Įvertinę mokinių užimtumą mieste, VDM paslaugas pirmiausia siūlome dirbantiems tėvams – padedame pirmokams adaptuotis ne tik mokykloje, bet ir neformaliojo ugdymo aplinkoje, socialinių ryšių kūrime ir palaikyme.

Kadangi mokykla yra didelė, turime 329 mokinius, iš jų 95 pirmokus, be priežiūros nepaliekame ir atvykstančių iš aplinkinių gyvenviečių vaikų. Tokių pradinukų yra 23. Jų užimtumu, saugumu, pagalba ruošiant namų darbus rūpinasi mokytojo padėjėjos.

Sudėtingiausia VDM  veikloje yra sukurti užimtumą taip, kad patenkintų visų ugdytinių poreikius. Pirmiausia VDM pedagogas organizuoja Atokvėpio valandėlę, kurios metu mokiniai patys renkasi veiklas – mokosi iniciatyvos, ugdosi gebėjimą bendrauti ir sutarti dėl bendro užsiėmimo. Atokvėpio valandėlės metu pedagogas tik atidžiai stebi ir parūpina mokinių veiklai reikalingas priemones. Toks veiklos principas leidžia mokiniams tarsi pamiršti mokyklą, atgauti jėgas ir nusiteikti namų darbų ruošai. Po atokvėpio valandėlės – namų darbų ruošos laikas. Pedagogas padeda kiekvienam individualiai ir kartu seka, kuriam mokiniui kada prasideda neformaliojo ugdymo veiklos, juos nukreipia ten. Maždaug nuo 16 val. VDM pedagogas organizuoja bendras veiklas su mokiniais pagal bendrus susitarimus. Penktadieniais mokiniai žiūri filmą. Jei geras oras – lauke, jei ne – mažojoje kino salėje, mokykloje. Siekiame bendradarbiauti su miesto įstaigomis. Mūsų planuose – Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų skyriaus skaitykla. VDM pedagogas patogiai įsitaisiusiems vaikams skaitys knygą. Taip skatins skaitymo kultūrą, laisvalaikio praleidimo su knyga kryptį. Tikimės, kad po tokių veiklų mokiniai daugiau skaitys.

Mokykla dalyvauja įvairiuose Akmenės rajono savivaldybės skelbiamuose projektuose. Visuose projektuose pagalvojama ir apie mokomųjų, laisvalaikio praleidimo priemonių turtinimo galimybę VDM mokiniams, nes jokio mokesčio progimnazija nerenka.

Visų tėvelių pageidavimų patenkinti negalėjome. Šiais metais sulaukėme net 42 pageidavimų patekti į VDM grupę. Prašymų gausa rodo, jog tėvams reikalinga progimnazijos organizuojama veiklos kryptis bei teigiamai vertinama jos kokybė.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Naujienų archyvas