Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos nuostatai 2022-11-03 19:20:04 155.11 KB
Tvarkos
Progimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2022-04-25 12:28:42 585.75 KB
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-08-03 19:20:25 239.82 KB
Darbo krūvio aprašas 2021-08-03 19:20:25 227.07 KB
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2021-08-03 19:20:25 388.28 KB
Metinės veiklos vertinimo aprašas 2021-08-03 19:20:25 602.9 KB
1-4kl. pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-01-28 09:40:21 406 KB
Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo aprašas 2021-08-03 19:20:25 388.28 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2021-08-06 14:08:20 221.9 KB
Reagavimas į patyčias planas 2021-08-03 19:20:25 186.59 KB
Lankomumo tvarkos aprašas 2021-11-26 15:32:31 326.36 KB
Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 5-8 kl. 2021-08-03 19:20:26 3.65 MB
Individualizuotos pažangos įvertinimo tvarkos aprašas 2021-08-03 19:20:26 726.89 KB
Priėmimo į progimnaziją tvarka 2021-08-03 19:20:26 383.41 KB
Priėmimo komisijos reglamentas 2021-08-03 19:20:26 191.12 KB
Mokyklinio autobuso naudojimo tvarka 2021-08-06 14:32:03 2.06 MB
Psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2022-01-30 22:40:03 369.66 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 98.65 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės, teisės ir pareigos, skatinimo bei drausminimo tvarka 2023-05-22 15:19:04 439.04 KB
Priėmimas į progimnaziją
Įsakymas 2021-08-04 14:44:18 190.02 KB
Priėmimo į progimnaziją tvarka 2021-08-06 14:08:57 383.41 KB
Priėmimo komisijos reglamentas 2021-08-06 14:09:37 191.12 KB
Prašymas dėl priėmimo į pirmą klasę 2022-10-14 14:25:46 18.61 KB
Prašymas dėl priėmimo į 2-4 klases 2022-10-14 14:25:20 18.31 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5-8 klases 2022-10-14 14:24:59 18.93 KB
Prašymai
Pavėžėjimo prašymas 77.35 KB
Formos
Pranešimo apie patyčias forma. 2021-10-18 13:43:18 266.1 KB
Prašymo dėl pamokų pateisinimo forma 2021-10-18 13:43:18 177.31 KB
Pažyma dėl praleistų pamokų pateisinimo 2021-10-18 13:43:18 37.84 KB
Pareigybės aprašai
Tarnybinių patalpų valytojo pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:25 71.5 KB
Kiemsargio pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:15 72.5 KB
Mokyklos budėtojo pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:10 42.5 KB
Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašas 2021-10-15 14:01:05 69.5 KB
Archyvo tvarkytojo pareigybės aprašas 35.5 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašas 67 KB
Buhalteres pareigybės aprašas 42.5 KB
Kompiuterių sistemos inžinieriaus pareigybės aprašas 53.5 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės aukletojo pareigybės aprašas 47 KB
Raštvedžio pareigybės aprašas 73 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašas 92.5 KB
Specialiojo pedagogo-logopedo pareigybės aprašas 59 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigyebės aprašas 49.5 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas 57.5 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašas 23.85 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 62.5 KB

Atnaujinta: 2022-09-02
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30