Angėlė Kazlauskienė
Biologijos/Gamtos ir žmogaus/Žmogaus saugos mokytoja