Projektas „Kokybės krepšelis“

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Progimnazijos gautos lėšos skiriamos  1-8 klasių mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, patyriminei ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.  Projektui įgyvendinti paruoštas progimnazijos veiklos tobulinimo planas. Veiklos planas suderintas su Nacionaline švietimo agentūra, Akmenės rajono savivaldybės administracija. 

Progimnazijos veiklos tobulinimo tikslas  - siekti kiekvieno 1-8 klasės mokinio STEAM dalykų ūgties.

Uždaviniai:

 • Organizuoti integruotas veiklas, stiprinančias patyriminį mokymą (-si) pritaikytose aplinkose.

 • Efektyvinti kolegialų mokytojų mokymąsi taikant inovatyvius metodus ir IT ugdymo (-si) procese.

„Kokybės krepšelio“ veiklų vykdymas 2022 vasaris – 2023 gegužė

Finansavimo lėšos – 170 688 Eur

Darbo grupė

Direktorė V. Karalienė – koordinatorė;

Pavaduotoja ugdymui V. Sobenkienė – grupės vadovė;

Pavaduotoja ugdymui R. Zaveckienė – grupės narė;

Pavaduotoja ugdymui A. Akonaitė-Jašmontienė - grupės narė;

Pradinio ugdymo mokytoja L. Burgienė- grupės narė;

Anglų kalbos, technologijų mokytoja D. Jarušaitienė – grupės narė;

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja R. Šimkuvienė – grupės narė;

Matematikos mokytoja R. Rudienė – grupės narė;

Pavaduotojas ūkiui R. Stankus – pirkimų vadovas.

„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas tikslui pasiekti

Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos veiklos tobulinimo planas 2023-08-17 10:04:29 4.4 MB
Kk_veiklos tobulinimo ataskaita 652.39 KB
Kk_veiklos_tobulinimo_plano_patikslinimas 2022-10-03 14:53:45 615.68 KB
Stebėsenos-atmintinė_2023-01-12 217.02 KB

Įgyvendintos veiklos


Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“

Atnaujinta: 2024-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų 1-4 klasėms liko:

Atostogos!