Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil Nr

Pareigų (pareigybės)   pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022 metų vidutinis  mėnesinis nustatytasis          (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)  

2023 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis ( paskirtasis)  darbo užmokestis (Eur)

1.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

2655,00

3675,00

2.

Mokytojas

53

1680,00

1875,00

3.

Specialusis pedagogas

1

1583,00

1773,00

4.

Bibliotekininkas 

2

1224,00

1329,00

5.

Tarnybinių patalpų valytojas

11

730,00

840,00

6.

Kiemsargis

2

730,00

840,00

7.

Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

2

945,00

1030,00

8.

Visos dienos grupės auklėtojas

1

1340,00

1371,00

9. 

Mokytojo padėjėjas

3

858,00

967,00

10.

Socialinis pedagogas

2

1528,00

1825,00

11.

Renginių organizatorius

1

1254,00

1412,00

12.

Autobuso vairuotojas

1

905,00

1004,00

13.

Mokyklos budėtojas

1

730,00

840,00

  Informacija teikiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo tvirtinimo“ 22.3. punkto reikalavimais. 

Atnaujinta: 2023-10-17
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
5. 12.00 - 12.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki žiemos (Kalėdų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.