Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-31 2024-04-30 10:56:18 782.21 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2024-03-06 2024-04-30 10:56:18 10.47 MB
2023 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2023-09-30 2023-10-25 08:22:31 1.74 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2023-06-30 2023-10-25 08:22:31 689.54 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2023-03-31 2023-10-25 08:22:58 672.63 KB
2022 m.
Veiklos ataskaita 619.93 KB
Finansinė ataskaita 970.84 KB
Finansinis aiškinamasis raštas 843.05 KB
Finansavimo sumos 600.66 KB
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 209.2 KB
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 242.33 KB
2022 metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas_2022-06-30 97.96 KB
20 vsafas 4 priedas 234.42 KB
Fa_aiškin_raštas_2022-09-30 97.38 KB
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 209.2 KB
20 vsafas 4 priedas 234.42 KB
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 242.33 KB
2022 m. fa aiškinam_ raštas_saulėtekis 155.42 KB
Finansinės ataskaitos 2022 m. saulėtekis 2.68 MB
Finansinės ataskaitos 2022 m. saulėtekis_tesinys 6.19 MB
2021 m.
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas (9 mėnesių) 2021-11-04 16:00:15 3.41 MB
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas (1 pusmetis) 2021-11-04 15:58:30 3.42 MB
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas (1 ketvirtis) 2021-11-04 15:58:30 2.77 MB
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas, 2021 2022-03-24 17:56:05 5.22 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys, 1, 2021 2022-03-24 17:58:20 4.64 MB
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2, 2021 2022-03-24 18:16:25 2.73 MB
2020 m.
Veiklos rezultatų ataskaita 2021-08-04 19:48:10 466.49 KB
Pinigų srauto ataskaita 2021-08-04 19:48:10 392.97 KB
Grynojo pokyčio ataskaita 2021-08-04 19:48:10 493.98 KB
Finansinės būklės ataskaita 2021-08-04 19:48:10 320.23 KB
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-08-04 19:48:10 505.3 KB
Priedas 1. 6-ojoVSAFAS Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 4priedas 2021-08-04 19:48:10 284.91 KB
Priedas 2. 6-ojoVSAFAS Informacija apie išankstinius apmokėjimus 6priedas 2021-08-04 19:48:10 274.73 KB
Priedas 3. 8-ojo VSAFAS Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 1priedas 2021-08-04 19:48:10 290.91 KB
Priedas 4. 10-ojo VSAFAS Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1priedas 2021-08-04 19:48:10 282.88 KB
Priedas 5. 10-ojo VSAFAS Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų 2priedas 2021-08-04 19:48:10 443.4 KB
Priedas 6. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1priedas 2021-08-04 19:48:11 326.6 KB
Priedas 7. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 3priedas 2021-08-04 19:48:11 327.26 KB
Priedas 8. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1priedas 2021-08-04 19:48:11 221.4 KB
Priedas 9. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 7priedas 2021-08-04 19:48:11 204.58 KB
Priedas 10. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 8priedas 2021-08-04 19:48:11 204.59 KB
Priedas 11. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 12priedas

2021-08-04 19:48:11 358.37 KB
Priedas 12. 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 13 priedas 2021-08-04 19:48:12 348.92 KB
Priedas 13. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4priedas 2021-08-04 19:48:12 204.55 KB
Priedas 14. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5priedas 2021-08-04 19:48:12 201.58 KB
Priedas 15. 24-VSAFAS informacija apie darbo užmokestį 2021-08-04 19:48:12 252.49 KB
Priedas 16. 25-ojo VSAFAS Informacija pagal segmentus priedas 2021-08-04 19:48:12 302.67 KB
Aiškinamasis raštas su priedais, 2020 m. III ketv. 2021-08-04 19:48:13 297.87 KB
Finansinės būklės ataskaita, 2020 m. III ketv. 2021-08-04 19:48:13 323.18 KB
Priedas 20 – VSAF – 4, 2020 m. III ketv. 2021-08-04 19:48:13 204.14 KB
Veiklos rezultatų ataskaita, 2020 m. III ketv. 2021-08-04 19:48:13 466.36 KB
Aiškinamasis-raštas-su-priedais-2020-II-ketv. 2021-08-04 19:48:13 294.8 KB
Finanansinės-būklės-ataskaita-2020-II-ketv. 2021-08-04 19:48:13 320.27 KB
Priedas-20-VSAF-4-priedas-2020-II-ketv. 2021-08-04 19:48:14 204.46 KB
Veiklos-rezultatų-ataskaita-2020-II-ketv. 2021-08-04 19:48:14 466.82 KB
Aiškinamasis-raštas-2020-I-ketv. 2021-08-04 19:48:14 229.77 KB
20-VSAFAS-4-priedas-2020-I-ketv. 2021-08-04 19:48:14 204.38 KB
Finanansinės-būklės-ataskaita-2020-I-ketv. 2021-08-04 19:48:14 318.65 KB
Veiklos-rezultatų-ataskaita-2020-I-ketv. 2021-08-04 19:48:14 465.8 KB