2022 m.
2022 m. Atnaujinta Dydis
Veiklos ataskaita 619.93 KB
Finansinė ataskaita 970.84 KB
Finansinis aiškinamasis raštas 843.05 KB
Finansavimo sumos 600.66 KB
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 209.2 KB
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 242.33 KB
2022 metų pusmečio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas_2022-06-30 97.96 KB
20 vsafas 4 priedas 234.42 KB
Fa_aiškin_raštas_2022-09-30 97.38 KB
Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 209.2 KB
20 vsafas 4 priedas 234.42 KB
Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 242.33 KB
2022 m. fa aiškinam_ raštas_saulėtekis 155.42 KB
Finansinės ataskaitos 2022 m. saulėtekis 2.68 MB
Finansinės ataskaitos 2022 m. saulėtekis_tesinys 6.19 MB