Metodinės grupės

Metodinės tarybos nariai 2023-2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas Pavardė Profesija Statusas
1. Roma Rudienė Matematikos mokytoja metodininkė pirmininkė
2. Rena Šimkuvienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė narė
3. Angėlė Kazlauskienė Matematikos, informacinių technologijų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė narė
4. Monika Bertašiūtė Menų, fizinio ugdymo, dorinių ugdymo ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė  narė
5. Edita Ramanuskienė Anglų kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė narė
6. Daiva Bražionienė Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė narė
7. Ilona Paleckienė Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė narė
8. Vanda Sobenkienė Koordinuoja metodinės tarybos veiklą, direktoriaus pavaduotoja ugdymui narė

Progimnazijos pažangos ir įsivertinimo darbo grupės nariai 2021-2025 m. m.

Eil. Nr. Vardas Pavardė Profesija Statusas
1.  Rūta Zaveckienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui koordinatorė
2.  Rena Šimkuvienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė narė
3.  Roma Rudienė Tiksliųjų mokslų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė narė
4.  Monika Bertašiūtė Tikybos mokytoja narė
5.  Angėlė Kazlauskienė Biologijos mokytoja narė
6.  Marytė Paulauskienė Pradinių klasių mokytoja narė
7.  Rosvita Joniškienė Anglų kalbos mokytoja narė
Atnaujinta: 2024-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų 1-4 klasėms liko:

Atostogos!