Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimas

Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazija dalyvauja 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 projekte „BENDROJO UGDYMO TURINIO IR ORGANIZAVIMO MODELIŲ SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS BENDRAJAME UGDYME“ 1.3 veikloje: Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas.

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problemą, vykdoma projekto veikla žemų pasiekimų mokinių ugdymo organizavimo kokybei gerinti.

 Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.


Projekte sukurti produktai – modelių leidinys „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modeliai mokinių žemiems pasiekimams“ atlikto tyrimo rezultatai apie pedagogų ir mokyklų vadovų požiūrį į ugdymo organizavimo priemonių reikšmę mokinių pažangai.


Kitos projektos naujienos.


Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos projekto įgyvendinimo grupės iškeltas tikslas:

Organizuojant patyrimines, integruotas veiklas, skatinti mokinių domėjimąsi gyvenimu.

Uždaviniai:

1. Bent kartą per mėnesį organizuoti patyriminę veiklą, kurioje įtvirtinamos mokinių žinios ir ugdomi gebėjimai pritaikyti žinias praktikoje.
2. Aktyvinti mokytojų bendradarbiavimą, siekiant suteikti pagalbą mokiniams, dalintis patirtimi.
3. Gebėjimo reflektuoti kompetencijos ugdymas.


NAUJOSIOS AKMENĖS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS KOMANDOS REFLEKSIJA

Apie progimnaziją. Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija – gausiausia mokinių skaičiumi mokykla Akmenės rajone. Dar Lyderių laiko – 3 projekte mokykla susidomėjo patyriminiu ugdymu, todėl norėdami tęsti pradėtas veiklas projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame  ugdyme“ veikla „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų  gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“  savo pokyčio projekto tema pasirinko patyriminį mokymąsi.

Praktinis patyrimas yra vienas seniausių ir geriausių mokymosi būdų. Progimnazijos mokiniams, kurie išgyvena paauglystės krizę – asmenybės įsitvirtinimo visuomenėje problemą – praktinis patyrimas, įrodymas „Aš veikiu, nes galiu“ yra labai svarbus. Projekto metu akcentuojame kolegoms, kad vaikai geriausiai mokosi iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų. Mokiniams sudarome sąlygas, situacijas įtvirtinti pamokose įgytas žinias praktinėje patyriminėje veikloje. Per tokias veiklas užsimezgęs mokinio ir mokytojo  emocinis santykis padeda rasti bendrą kalbą ir įprastų pamokų metu. Praktinių patyriminių veiklų metu atsiskleidžia mokinio mąstymas, kai jis turi įveikti kylančius iššūkius; elgesys neįprastose edukacinėse situacijose, lyderystės prisiėmimas,  atsakomybė priimti sprendimus, kritiškas mąstymas, klausimų ir atsakymų ieškojimas. Taip formuojasi ir stiprėja bendravimo įgūdžiai.

 Žemų pasiekimų mokiniai dažniausiai turi geresnius įgūdžius veikti praktiškai, todėl jiems dažnai pasiseka įveikti užduotis ir dažnai patiria sėkmę. Patyriminiame ugdyme svarbiausia ne žinios, o patirtis. Kuo daugiau patirties, tuo geresni įgūdžiai. Pajutę sėkmę, žemų pasiekimų mokiniai auginasi savivertę, drąsiau išsako nuomonę, argumentuoja, ilgiau išlaiko motyvaciją.

Projekto komandos siekiai – organizuoti praktinį patyriminį mokymą žemų pasiekimų mokiniams; parodyti kolegoms galimybes ir juos įtraukti į tokių veiklų kūrimą tam, kad mokiniai turėtų galimybę geriau įsisavinti žinias per realią gyvenimišką patirtį.

Mūsų rezultatai, kuo džiaugiamės, refleksija ir patarimai kitiems. Projekte sukūrėme neapčiuopiamą produktą – sistemingą patyriminį mokymąsi. Ši sistema dar nėra įsitvirtinusi, bet kolegoms padeda atkreipti dėmesį į mokinius, kuriems galime  suteikti daugiau pagalbos.

Sukūrėme intensyvesnio mokytojų  dalykinio bendradarbiavimo atmosferą.

Atradome tarpdalykinių integracijos ryšių ir jau dabar turim pamokų planus, kuriuos galėsime naudoti kitais metais.

Mokytojai integruotas -  patyrimines pamokas pradėjo labiau sieti su mokinių pomėgiais ir pasaulinėmis aktualijomis. Atrado sąlyčio taškų tarp klasikinio mokslo teorijų ir kasdienio paauglių gyvenimo.

Mokytojai išsigrynino jiems pagal mokomąjį dalyką labiausiai tinkančias refleksijų formas, aktualizavo klausimus.

Mokyklos administracija pradėjo nuoseklesnį mokinių pagalbos specialistų, neformalaus ugdymo, Visos dienos mokyklos veiklų apjungimą ir bendradarbiavimą siekiant padėti sunkiau besimokantiems mokiniams.

Refleksija. Jei grįžtume į pradžią, nekeistume nieko. Mus tenkina rezultatai, iš mokinių refleksijų matome, kad jie padarė asmeninę pažangą plačiąja prasme, visi patyrėme gerų emocijų, susivienijome.

Džiaugiamės tarpdalykinės integracijos kokybe ir įvairiapusiškumu. Nustebinome patys save ir kitus, jog galime sukurti tiek daug įtraukiančių užduočių mokiniams. Mūsų kuriamos veiklos atitiko nūdienos aktualijas, o užduotis atrinkome tokias, kad mokiniai galėtų įtvirtinti išmoktas teorines žinias praktikoje.

Pokytį įsivertinti padėjo sukurtos refleksijos formos, kurias naudojome norėdami įsivertinti savo veiklų paveikumą.

Projektui gimnazija susikūrė logotipą „Aš veikiu, nes galiu“.

Nuoroda į vieną iš refleksijos formų:

https://forms.gle/SU5UPkUdrL95eUGV9

Refleksijų paruoštukai greitam panaudojimui, pagalba kolegoms:

https://forms.gle/kj846GifKVwiiHfn6

https://forms.gle/neuxcNwkRz1J73wVA

https://forms.gle/FYzcjSaoZLeWCTvV6

https://forms.gle/Rx6MqQTnK8eLbYTK9

Patirtimi dalijosi mokyklos bendruomenė: https://youtu.be/iiZZXrwl30g

Gimnazijos konsultantės komentaras. Mokyklos komanda įdėjo daug darbo kiekvieną mėnesį organizuodami patyrimines veiklas. Veiklos buvo organizuojamos skiriant vieną dieną per mėnesį mokytos medžiagos įtvirtinimui. Savaitės dienas skirtingais mėnesiais rinkosi skirtingas, kad kuo daugiau įvairesnių dalykų būtų įtraukta į patyrimines veiklas. Didžiausias pasiekimas- mokytojų bendrystė, kai jie planuoja užduotis ir mėnesio veiklos vykdymą bei refleksijos formos, kurias pildo ir mokiniai, ir mokytojai.


Projekto 1.3. veiklos Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas  ir įgyvendinimas 

 
Švietimo portalas | Apie projektą (ugdome.lt)
 

NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA

K. Kalinausko g. 7, LT-03107, Vilnius

https://www.nsa.smm.lt

 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų 1-4 klasėms liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.