Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui veiklų planas

Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazija dalyvauja veiklose:  Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos  teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui 

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problemą, vykdoma projekto veikla žemų pasiekimų mokinių ugdymo organizavimo kokybei gerinti.

 Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.

Tikslas:

Organizuojant patyrimines, integruotas veiklas, skatinti mokinių domėjimąsi gyvenimu.

Uždaviniai:

1. Bent kartą per mėnesį organizuoti patyriminę veiklą, kurioje įtvirtinamos mokinių žinios ir ugdomi gebėjimai pritaikyti žinias praktikoje.
2. Aktyvinti mokytojų bendradarbiavimą, siekiant suteikti pagalbą mokiniams, dalintis patirtimi.
3. Gebėjimo reflektuoti kompetencijos ugdymas.

Eil. Nr.

Metodas, priemonė

Siekiamas tikslas/pokytis /laukiami kokybiniai rezultatai

Tikslinė grupė

Įgyvendinimo laikas

Vykdytojai/partneriai

1.

Rudens mandala.

Atsinešdami į mokyklą pačių rinktas rudens gėrybes, po to jas rūšiuodami, atpažins medžius, krūmus ir jų dalis.

1-4 klasės    

2020 m. spalis

Mokytojai, neformalus ugdymas ,,Giliukų mokykla”

2.

Basų kojų tako įrengimas.

Atsinešdami į mokyklą pačių rinktas rudens gėrybes, po to jas rūšiuodami, atpažins medžius, krūmus ir jų dalis.

1-4 klasės

2020 m. spalis

Mokytojai, tėvai, D.Zubės lentpjūvė

3.

Pliusai ir minusai matematikoje ir literatūroje

Įtvirtins teigiamų ir neigiamų skaičių tiesę. Skirs patogias ir nepatogias emocijas. Gebės apibūdinti herojų ir jo charakterio raidą. Gerės akademiniai gebėjimai.

7 klasė

2020 m. spalis

Mokytojai

4.

Šiurpusis matematinis moliūgas

Tobulins kūrybinius gebėjimus. Įtvirtins žinias apie veiksmus su teigiamais ir neigiamais skaičiais.

7 klasė

2020 m. spalis

Mokytojai

5.

Pyragų diena

Pjaustydami ir dalindami pyragą, suvoks trupmenos reikšmę, įtvirtins` sąvokas ir gerės akademiniai rezultatai.

3 klasė

2020 m. lapkritis               

Mokytojai

6.

Skaitau Kalėdų seneliui...

Gerės mokinių skaitymo technika. Ugdysis sąmoningo skaitymo įgūdžiai.

1-4 klasės

2020 m. gruodis

Mokytojai

7.

Vieniši, bet nepamiršti...

Įtvirtins laiško, sveikinimo rašymo struktūrą.  Gerės gramatinių taisyklių taikymo įgūdžiai.

2-4 klasės

2020 m. gruodis

Mokytojai, Akmenės rajono socialinių paslaugų namų darbuotojai

8.

Svajonių namai

Įtvirtins anglų kalbos esamojo laiko vartojimą.

7 klasė

2020 m. gruodis

Mokytojai

9.

Milžiniški skaičiai

Ras ir suvoks matematikos teorinių žinių ir mokinio kasdienybės ryšį.

6-7 klasės

2020 m. gruodis

Mokytojai

10.

Lietuvių liaudies dainos šiandien

Iš naujo suvoks liaudies dainų svarbą. Gebės integruoti kelių mokomųjų dalykų teorines žinias.

7 klasė

2020 m. gruodis

Mokytojai

11.

Matematinis piešinys

Įtvirtins geometrinių figūrų taikymą Įvirtins figūrų perimetrų skaičiavimą.

5 klasė

2020 m. gruodis

Mokytojai

12.

Garsinė knyga

Gerės skaitymo technika. Populiarės skaitymas kaip laisvalaikio praleidimo būdas. Ugdysis sąmoningo skaitymo įgūdžiai. Plėsis IKT taikymo įgūdžiai.

1-4 klasės

2021 m. sausis

Mokytojai, Akmenės rajono Viešoji biblioteka, Akmenės rajono socialinių paslaugų namų darbuotojai

13.

Gamina vaikai.

Ugdysis sąmoningo skaitymo įgūdžiai. Gebės atlikti užduotį pagal instrukciją.

Plėsis IKT taikymo įgūdžiai. Mokiniai taps savarankiškesni ir atsakingesni.

1-4 klasės

2021m. sausis

Mokytojai, tėvai

14.

Koks mano ūgis matuojant perskaitytomis knygomis?

Skatins sąmoningą skaitymą. Gilins tekstinių uždavinių sprendimo įgūdžius. Plėsis angliškų žodžių žodynas.

7 klasė

2021 m. sausis

 

15.

,,Tautinė vėliava“

Įtvirtins vėliavos ilgio, pločio, skirtingų spalvų plotų apskaičiavimą. Santykis 3:5. Koto ilgio, kokiam aukštyje kabinama, kampo laipsnis: pastato ir vėliavos koto kampas.

 

1-7 klasės

2021 m. vasaris

Mokytojai

16.

Užgavėnės

Įtvirtins veiksmus su trupmeniniais skaičiais (recepte). Gilins etnokultūros žinias. Gebės integruoti kelių mokomųjų dalykų teorines ir praktines žinias.

1-7 klasės

2021 m. vasaris

Mokytojai

17.

Kaziuko mugė. Sąskaita.

Įtvirtins vertės matų skaičiavimą trupmenų išraiška. Įtvirtins statistinių duomenų rinkimą ir tvarkymą.

1-4 klasės

2021 m.  kovas

Mokytojai

18.

,,Pramuši ledą - rasi sidabrą, pramuši sidabrą - rasi auksą”

Išmoks fiksuoti stebėjimų rezultatus.

Kels hipotezę, darys išvadas. Apibendrins ir pristatys.

1-4 klasės

 

2021 m. balandis                                                    

Mokytojai

19.

Teksto kūrimas naudojant skirtingus modelius

Įtvirtins padalyvio, pusdalyvio ir dalyvio vartojimą kuriant tekstą.

5-8 klasės

2021 m. balandis

Mokytojai

20.

Retos sporto šakos

Plėsis angliškų žodžių žodynas sportine tematika.

5-8 klasės

2021 m. balandis

Mokytojai

21.

Žaidžiu matematiką.Tangram

Įtvirtins trikampio lygumo požymius.

5-8 klasės

 

 

2021 m. balandis                                            

Mokytojai

22.

Pavasaris budina...

Suvesdami duomenis į statistikos dažnių lentelę apie mokyklos teritorijoje augančius medžius, gebės atpažinti medžius ir kitose augimvietėse. Išmatuos medžių aukštį.

1-4 klasės

2021 m. gegužė

Mokytojai

23.

Kelionių magija...

Įtvirtins mastelio, atstumo skaičiavimą.

Gebės susidaryti kelionės maršrutą.

 

2021 m. gegužė

Mokytojai, tėvai

24.

Ar gerai pažįstu miestą?

Žinos miesto lankytinus objektus. Mokės tyrinėti žemėlapį.

1-4 klasės

2021 m. birželis

Mokytojai, tėvai

25.

Pirmosios mano vairuotojo teisės.

 

Išlaikę teorinį ir praktinį egzaminus, įgis dviračio vairuotojo teises.

6-7 klasės

2021 m. birželis

Klasių vadovai, civilinės saugos mokytoja, Akmenės r. PK

26.

Turistinis žygis.

Akmenės rajonas – turtingas iškasenomi

 

Įtvirtins žemėlapio pažinimą, pažins Akmenės rajoną geriau. Važiuodami dviračiu, matuos atstumą, vidutinį ir didžiausią asmeninį greitį.

5-7 klasės

2021 m. birželis

Matematikos, geografijos, kūno kultūros mokytojai

Atnaujinta: 2021-11-25
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki žiemos (Kalėdų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.