Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

 1.  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
 2. infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
 3. mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
 4. konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
 5. projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Naujosios Akmenės „Saulėtekio" progimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: 

                  „Saulėtekio“ bendruomenės erdvės „Saulė“ įrengimas, sensorinio kabineto įrengimas, įrangos ir priemonių bendruomenės erdvei „Saulė“ bei sensorinei klasei įsigijimas,  mokyklinių vidinių erdvių įrengimas  efektyvinant kultūrinį ugdymą specialiųjų poreikių mokiniams, mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas, organizuojant stažuotes ir darbo stebėjimus, įvairių programų, priemonių planų parengimas ir įgyvendinimas, ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Akmenės rajono savivaldybės pažangos rodikliai:

Rodiklis

Pradinė reikšmė

Siekiama reikšmė įgyvendinus pažangos planą

1. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)

59,39 (2021-2022 m. m., 6-10 balų)

65

2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.)

15,66 (2021-2022 m. m., 6-10 balų)

30,66 (6-10 balų)

3. Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.)

1,35 (2020-2021 m. m.)

1,39 (2021-2022 m. m.)

(šiuo metu reali rodiklio reikšmė yra 0)

0

4. Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose

11,01 (2020-2021 m. m.)

11,14 (2021-2022 m. m.)

11,14

5. Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis (skaičius)

0,42 (2020-2021 m. m.)

0,40 (2021-2022 m. m.)

0,5

6. Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis (proc.)

 

52,78 (2020-2021 m. m.)

95,41 (2021-2022 m. m.)

98

7. Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (proc.)

 

 

31,58 (2020-2021 m. m.)

34,57 (2021-2022 m. m.)

40

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

 

Naudinga informacija

Projekto veiklos

Atnaujinta: 2024-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų 1-4 klasėms liko:

Atostogos!