Covid-19

„Saulėtekis“ be Covid

Informacija apie saugumo sąlygas skirtingose švietimo pakopose, testavimą, skiepijimą, taip pat aktualius dokumentus, rasite šioje svetainėje: Mokykla be Covid


Tėveliai jau gali registruoti savo 5–11 metų amžiaus vaikus vakcinacijai nuo COVID-19 ligos

      Įvertinusi klinikinių tyrimų duomenis, Europos vaistų agentūra rekomenduoja skiepyti 5–11 metų vaikus „Comirnaty“ vakcina, nes ji veiksmingai apsaugo šios amžiaus grupės asmenis nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

     Nuo ketvirtadienio, gruodžio 9 d., vakcinacijai nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) gali būti registruojami ir 5–11 metų vaikai. Šiai amžiaus grupei skirtos vakcinos Lietuvą turėtų pasiekti šią savaitę, o skiepijimą planuojama pradėti, kai vakcinos bus pristatytos į skiepijančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

     5–11 metų amžiaus vaikai bus skiepijami specialiai šiai amžiaus grupei skirta mažesnio tūrio „Comirnaty“ vakcina (gamintojas „BioNTech ir Pfizer“). Vakcina jaunesniems vaikams turės 10 mikrogramų COVID-19 mRNR (veikliosios medžiagos), vaikui bus suleidžiama 0,2 ml tūrio vakcinos dozė. 12 metų ir vyresniems gyventojams skirtose „Comirnaty“ vakcinose yra 30 mikrogramų COVID-19 mRNR, o vienos dozės tūris sudaro 0,3 ml. 

     Tiek suaugusieji, tiek vaikai yra skiepijami į žasto raumenį, tarp pirmos ir antros vakcinos dozių daroma bent 21 dienos pertrauka.

     Tėvai (įtėviai), globėjai arba rūpintojai registruoti vaikus vakcinacijai gali įprastu būdu – internetu www.koronastop.lt, trumpuoju numeriu 1808 arba paskambinus tel. 868229079.

     Vienas iš aukščiau paminėtų asmenų taip pat turės lydėti vaiką į vakcinacijos vietą ir atvykus pateikti savo ir vaiko asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Atvykimas yra traktuojamas kaip sutikimas skiepytis, todėl sutikimo pažymos pildyti nereikės. 

     Artimiausiu metu Akmenės rajono savivaldybės vakcinacijos centre (VšĮ Akmenės rajono PSPC patalpose), adresu: Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė, 5-11 metų amžiaus vaikai bus skiepijami gruodžio 20 ir 21 dienomis. Atsiradus didesniam skiepijimo poreikiui, vaikai bus skiepijami visose Akmenės rajono gydymo įstaigose.

     Išsamią informaciją apie skiepus Jums suteiks gydytojas, prie kurio yra prirašytas Jūsų vaikas.


Pradinukams nuo 2021-12-01 uždarose patalpose privaloma dėvėti medicinines kaukes (ar veido skydelį)

Švietimo įstatymo 46 straipsnis nustato mokiniui pareigą, sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų, lankyti mokyklą, stropiai mokytis, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų.

Vadovaujantis Švietimo įstatymo nuostatomis ir valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais papildytos Mokinių elgesio taisykles ir Vidaus tvarkos taisykles:

Mokinys privalo uždarose patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukės) paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu, kai tai daryti įpareigoja Vyriausybės nutarimai, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai ar kiti teisės aktai .

Kaukių leidžiama nedėvėti mokiniams:

 1. iki 6 metų amžiaus;
 2. sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu;
 3. turintiems neįgalumą, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama nešioti veido skydelį).

Mokiniams, nedėvintiems kaukių taip, kaip nustato valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai, prieš skiriant drausmines priemones, vykdoma:

 • neįleidimas į mokyklos pastatą;
 • izoliuota nuo kitų mokinių priežiūra, iki  tėvų atvykimo į mokyklą;
 • prevencinis pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais);
 • pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) Vaiko gerovės komisijos posėdyje apie tolimesnį dalyvavimą ar nušalinimą iš ugdymo proceso dėl keliamos grėsmės kitų bendruomenės narių sveikatai.

 

Gali būti skiriamos šios drausminės priemonės:

 1. pastaba;
 2. rašytinė pastaba mokyklos vadovo įsakymu;
 3. mokyklos Vaiko gerovės komisijos teikimu, mokyklos vadovas gali priimti sprendimą nušalinti mokinį nuo ugdymo proceso;

Apie sprendimą ir/ar galimą tėvų (globėjų, rūpintojų) kliudymą vaikui iki 16 metų mokytis informuojama Vaikų teisių ir įvaikinimo tarnyba;

Apie galimą administracinį nusižengimą informuojamos kompetentingos institucijos, įgaliotos pradėti administracinę teiseną.


Progimnazijoje kas 4-7 dienas organizuojamas savanoriškas testavimas greitaisiais antigeno testais

Filmukas apie savikontrolės tyrimo atlikimą:

Mokinių savikontrolės tyrimai greitaisiais antigenų testais: mokinio iki 16 metų tyrimas


Veiksmų seka, kai gaunamas teigiamas PGR testas:

1. Izoliacija, kai klasės mokiniai nesitiria profilaktiškai

2. Izoliacija, kai klasės mokiniai tiriasi savikontrolės greituoju antigeno testu                                    

3. Izoliacijos išimtys paskiepytiems ir persirgusiems
                                         
4. kaip elgtis, jei sąlytį su covid-19 sergančiuoju ne ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, vidurinio ar pagrindinio mokymo programą

5. kaip elgtis, jei sąlytį su covid-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal pradinio, vidurinio ar pagrindinio ugdymo programą

6. kaip elgtis, jei sąlytį su covid-19 sergančiuoju turėjo vakcinuotas arba persirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas

7. kaip elgtis, jei sąlytį su covid-19 sergančiuoju turėjo nevakcinuotas arba nepersirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas

8. Informacija tėvams

Atnaujinta: 2024-03-14
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų 1-4 klasėms liko:

Atostogos!