Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil Nr

Pareigų (pareigybės )   pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2022 metų vidutinis  mėnesinis nustatytasis          ( paskirtasis) 

 darbo užmokestis (Eur)  

2023 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis ( paskirtasis)  

 darbo užmokestis (Eur)

 

1.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

2655,00

3426,00

2.

Mokytojas

52

1680,00

1985,00

3.

Specialusis pedagogas

1

1583,00

1773,00

4.

Bibliotekininkas  

2

1224,00

1329,00

5.

Tarnybinių patalpų valytojas

11

730,00

840,00

6.

Kiemsargis

2

730,00

840,00

7.

Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 

2

945,00

1030,00

8.

Visos dienos grupės auklėtojas 

1

1340,00

1371,00

9. 

Mokytojo padėjėjas 

3

858,00

955,00

10.

Socialinis pedagogas 

2

1528,00

1743,00

11.

Renginių organizatorius 

1

1254,00

1289,00

12.

Autobuso vairuotojas 

1

905,00

1004,00

13.

Mokyklos budėtojas 

1

730,00

840,00

  Informacija teikiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo tvirtinimo“ 22.3. punkto reikalavimais. 

Atnaujinta: 2023-04-14
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30