Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil Nr

Pareigų (pareigybės)   pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2023 metų vidutinis  mėnesinis nustatytasis          (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)  

2024 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  darbo užmokestis (Eur)

1.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

3675,00

4142,00

2.

Mokytojas

53

1881,00

2072,00

3.

Specialusis pedagogas

1

1773,00

1951,00

4.

Bibliotekininkas 

2

1329,00

1346,00

5.

Tarnybinių patalpų valytojas

11

840,00

924,00

6.

Kiemsargis

2

840,00

924,00

7.

Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

2

1030,00

1043,00

8.

Visos dienos grupės auklėtojas

1

1371,00

1508,00

9. 

Mokytojo padėjėjas

6

963,00

1018,00

10.

Socialinis pedagogas

2

1825,00

2007,00

11.

Renginių organizatorius

1

1289,00

1294,00

12.

Autobuso vairuotojas

1

1004,00

1018,00

13.

Mokyklos budėtojas

1

840,00

924,00

  Informacija teikiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo tvirtinimo“ 22.3. punkto reikalavimais. 

Atnaujinta: 2024-04-09
 • Elektroninis dienynas
 • Nuotolinis mokymasis
 • Tėvams
 • Mokiniams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki vasaros atostogų 1-4 klasėms liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.