Konsultacijų tvarkaraštis

2018 -2019 m. m. konsultacijų, skirtų mokymosi pasiekimų gerinimui ir mokymosi pagalbos teikimui, tvarkaraštis

Eil.

Nr.

Dalykas

Mokytojas

Darbo laikas

1.

Trumpalaikės lietuvių kalbos konsultacijos 1 v.

R. Šimkuvienė

Ketvirtadienis, 7 pamoka

2

Trumpalaikės lietuvių kalbos konsultacijos 1 v.

Z.Kurpiuvienė

Antradienis, 7 pamoka

3.

Trumpalaikės lietuvių kalbos konsultacijos  1 v.

J.Pociūtė

Ketvirtadienis, 7 pamoka

4.

Lietuvių kalbos individualus mokymas ir švietimo pagalba mokiniams, atvykusiems iš užsienio 1 v.

O. Orienė

Antradienis, 7 pamoka

5.

Trumpalaikės anglų kalbos konsultacijos 0,5 v.

R.Joniškienė

Antradienis, 7 pamoka

6.

Trumpalaikės anglų kalbos konsultacijos 0,5 v.

L.Balčiūnienė

Antradienis, 8 pamoka

7.

Trumpalaikės anglų kalbos konsultacijos 0,5

E.Ramanauskienė

Ketvirtadienis, 8 pamoka

8.

Lietuvių kalbos individualus mokymas ir švietimo pagalba mokiniams, atvykusiems iš užsienio 1 v.

E. Ramanauskienė

Trečiadienis, 6 pamoka

9.

Trumpalaikės anglų kalbos konsultacijos 0,5 v.

R.Kleinienė

Pirmadienis, 7 pamoka

10.

Trumpalaikės anglų kalbos konsultacijos 0,5 v.

N.Vaičiūtė-Gabalienė

Pirmadienis, 7 pamoka

11.

Trumpalaikės vokiečių kalbos konsultacijos 0,5 v.

Ž.Petokaitienė

Ketvirtadienis, 8 pamoka

12.

Trumpalaikės rusų kalbos konsultacijos 0,5 v.

R.Brasienė

Antradienis, 7 pamoka

13.

Trumpalaikės rusų kalbos konsultacijos. 0,5 v.

O.Orienė

Trečiadienis, 8 pamoka

14.

Trumpalaikės matematikos konsultacijos 1 v.

R.Rudienė

Antradienis, 8 pamoka

15.

Trumpalaikės matematikos konsultacijos  1 v.

D. Kovėrienė

Trečiadienis, 8 pamoka

16.

Trumpalaikės matematikos konsultacijos 0,5 v.

L.Chlystova

Pirmadienis, 7 pamoka

17.

Trumpalaikės fizikos konsultacijos 0,5 v.

A.Akonaitė-Jašmontienė

Ketvirtadienis, 7 pamoka

18.

Trumpalaikės chemijos konsultacijos 0,5 v.

L.Chlystova

Pirmadienis, 8 pamoka

19.

Trumpalaikės biol. ir gamtos ir žmogaus k.0,5 v.

A.Kazlauskienė

Pirmadienis, 7 pamoka

20.

Trumpalaikės biol. ir gamtos ir žmogaus k.0,5 v.

I.Paleckienė

Ketvirtadienis, 7 pamoka

21.

Trumpalaikės istorijos konsultacijos 0,5 v.

G.Sudarienė

Pirmadienis, 6 pamoka

22.

Trumpalaikės geografijos konsultacijos 0,5 v.

J.Zarembienė

Ketvirtadienis, 6 pamoka

 

Direktoriaus pavaduotoja                                                                                                                                         V. Sobenkienė