5-8 kl. mokinių tvarkaraštis 2021-2022 m. m.

5-8 kl. mokinių tvarkaraštis 2021-2022 m. m. (.xlsx formatu)

5-8 kl. mokinių tvarkaraštis 2021-2022 m. m.

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 5-8 klasių pamokų, pasirenkamųjų dalykų  laikinas tvarkaraštis 2021-2022 mokslo metams

Mokytojas Dalykas Klasės vadovas Kabi-netas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
Bertašiūtė Monika Dorinis ug. - tikyba 7a 29             8cd Kl.v.     8ab       7b                   7a           7c   6a   5c   5ab 6bc  
  Dorinis ug. - etika                 8c       8ab           8d                           7abc   6ab   5c   5ab 6c  
                                                                                     

Šimkuvienė

Rena

Lietuvių kalba ir literatūra 8a 35 8b 8a 8d 5b 5a 5b     5a 8a 8d 5b 5b 8b       8d   5a 5a 8a     8b 8a 8d 8d   8b     5b 8a 8b 5a   Kl.v.  

Kurpiuvienė

Zita

Lietuvių kalba ir literatūra 8c 21 6a 5c 5c 6b   8c     8c 6a 6b 8c 5c 6b Kl.v.     8c 5c 6b 6a 6b                       6a 8c 5c 6a    

Pociūtė

Jolanta

Lietuvių kalba ir 7c 36   6c 7c 7a 6c 7a     7c   6c   7b 6c     6c 7a 7a 7c 7b 7b           7c 7b 7a   Kl.v.   7c 7b        
P.d. „Gebėjimų atpažinimas“                                                                 P                

Greta

Jockutė

Anglų kalba 6a     5a 6ac 7c 5c           5a 6ac 7c       7c 5c               6ac 5a     5c Kl.v                
Joniškienė Rosvita Anglų kalba 5b 26   5b 6b   5c 7b     8ad 8c 5b 6b           5c 7b 8ad 8c 5b     7b 6b     8ad 5c 8c     Kl.v          
Balčiūnienė Laima Anglų kalba   23 8c   6c 7c   8a     8a 8c   6c 7c 7c     7c     8a 8c   6c     6c     8a   8c                

Kleinienė

Roma

Anglų kalba 6b 27 8d 5a 6a   7a   8b Kl.v 8d 8b 5a 6a   7a 7a   7a 8b   8d     6a     6a 5a   8d   8b                
Ramanauskienė Edita Anglų kalba   38   5b 6bc   7a 7b 7b     8b 5b 6bc   7a     7a 8b 7b     5b 6bc   7b 6bc         8b                
Petokaitienė Žaneta Vokiečių kalba   16                 6abc           8abcd               7abc   6abc               8abcd         7abc  
P.d. „Dvikalbis fizikos pradžiamokslis“                                   P                                              

Brasienė

Ružana

Rusų kalba(2-oji) 5c 33                 6b       7a 6a 8d   8c   8b 7b 7a Kl. v.     6a   7b       6b   8d 8b   8c      
  Etika                                                                                  

Orienė

Olga

Rusų kalba(2-oji)   34                 6c       7a 6a 8a   8c   8b 7b 7a   7c   6a   7b     6c   U 8a 8b   8c   7c  
P.d. „Žaisdami mokomės rusų kalbos“                                                   P                              

Rudienė

Roma

Matematika   22 5-1     8a 8b 6a     8b 5-1   8a 6a       5-1 6a 8a 8b         5-1 8b 6a 5-1   8a                  
P.d. „Sunkesnių uždavinių sprendimas“                   P                                                              

Giedraitytė

Indrė

Matematika 5a   5-3   7a Kl. v.         7a 5-3             5-3         7a         7a 5-3                      
  Inform. techn.       6b     6a                               6c                                    
                                                                                     
Kovėrienė Danutė Matematika   19 5-2 7b   6c         7b 5-2 7b 7c 8c       5-2   7c 8c   6c   K   7c 6c 5-2 8c       7b 8c 7c 6c      
Bitinas Raimondas Inform. technologijos   20 7a/7b   8a/8b 8c/8d                           5a 5b 5c   7c                                  

Zaveckienė

Rūta

Inform. technologijos                                       5a 5b 5c                                      

Vaišvilas

Linas

Inform. technologijos   7 7a/7b 6b 8a/8b 8c/8d 6a                               6c 7c/                                  

Chlystova

Larisa

Chemija   25                                 8b 8a       8d 8c   8c                 8d     8a 8b  
Matematika     6b 8d                                 6b   8d         8d 6b               6b 8d      
P.d. „Matematinių galvosūkių sprendimas“                                                                                  
Akonaitė-Jašmontienė Aina Fizika 6c 25   7a   8b 8d 8d       7c   7b 8a 8c                           8c             8a 8b Kl.    
P. d. „Dvikalbis fizikos pradžiamokslis“                                   P                                              
Kazlauskienė Angėlė Gamta ir žmogus 7b 32                                   5b 6c             5a   6c 5b       5a   6a 6a   Kl.v.  
Biologija             7b                                   8a                           7b    
Gamtos laboratoriją atvėrus                 P                                                                
Žmogaus sauga     7b/7a   8b/8a 8d/8c                               5b 5c /7c                       5a          
Paleckienė Ilona Gamta ir žmogus 8b 16                           5c                       5c     6b               6b    
Biologija             7c 8b       8d   7a                                   8c       7a   7c      
P. d. „Gyvenkime sveikiau“                                 P                                                
Sudarienė Gintarė Istorija   17 6c 6a 5b 5c 6b 5a     5c 6b 6a 5a 6c 5b                                                  
Mitrikas Konstantinas Istorija   17                                 8a 7b 8c 7a 7c 8b 8d   8d 7a 8c 8b 7c 7b 8a                
Zarembienė Jurgita Geografija   18                   7b 7a   6b 8d     6a 6c 8d   8a 8c 8b     8c 8b 8a 6a 7c     7c 7b 6c 6b 7a    
Suchodimcovienė Inga Dailė 8d 37   8c 5a   8a 6b       6c 7c 8d 8b 7b                             5c 6a         7a 5b Kl.    
P.d. „Modelino dirbtuvės“                                                                   P              

Naglienė

Ilona

Muzika   28                                         5b 6a     7c   8a 7b 5a 6b     5c 6c 8d 7a 8b 8c  
Jarušaitienė Daina Technologijos   6M                                                 8a     7a 7a   8d                
Brasas Mindaugas Technologijos   30 7c 7c 7b 7b 8c 6c 6c       5c 5c 5a 5a     6b 6b 6a 6a 8b       8a5b 5b 5b 7a 7a   8d                
                                                                                     
Liaukšienė Gražina Technologijos   24 7c 7c 7b 7b 8c 6c 6c       5c 5c 5a 5a     6b 6b 6a 6a 8b         5b 5b                        

Puzonas

Eligijus

Fizinis ugdymas   Sp. salė 8a 8b 8c 6a 5b 5c 7a   5b 7a 8c 8b 8d 8a 6a                       5c 6a 8b 8d     7a 5c 5b 8a 8c 8d  

Sobenka

Vitalijus

Fizinis ugdymas                                     7b 7c 5a 6c 6b         7b 7c 6b 6c 5a     6c 6b 5a 7b 7c    
                                                                                     
                                                        Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Sobenkienė