Pranešimai

Pradinių klasių mokytojų viešnagė „Saulėtekio“ progimnazijoje

Sparčiai lekiant mokslo metams, Akmenės rajono pradinių klasių mokytojai  nesiliauja ieškoti kelių, kaip tobulinti ugdymo procesą, kad jis mokiniams būtų patrauklus,  kaip sėkmingai mokymąsi orientuoti  į mokinių esminių kompetencijų ugdymą.  „Esu  pradinių klasių mokytoja, mėgstanti savo darbą, neįsivaizduojanti savęs kitoje veikloje. Noriu, kad mano mokiniams mokymasis būtų patrauklus, kasdien vis kitoks. Stengiuosi nesustoti, tobulėti, būti įdomi, parengti vaikus prisitaikyti prie nuolat besikeičiančio ir greitėjančio informacijos srauto, išmokyti ieškoti informacijos, motyvuoti mokytis, trokšti žinių“ - taip galima sakyti mąsto beveik kiekviena  pradinių klasių mokytoja. Be asmeninio tobulėjimo, seminarų, konferencijų  yra dar vienas tobulinimosi būdas -  gerosios patirties pasidalijimas, kuris yra labai efektyvus mokytojui tobulėti.                 

Dėl šios priežasties mūsų  rajono pradinių klasių mokytojos susirinko „Saulėtekio“ progimnazijoje.  Edukacinės viešnagės tikslas -  apsilankyti atvirose pamokose. Metodinio užsiėmimo tema „Bendradarbiavimas – naujos kolektyvinės žinios“. Mokytojai stebėjo atviras lietuvių kalbos (mokyt. L. Šutkienė 4kl), dailės (mokyt. L. Burgienė 1kl.), muzikos (mokyt. I. Batavičienė 3kl), kūno kultūros (L. Dužinskienė 1kl.) ir šokio (mokyt. S. Gadžij 2kl.) pamokas, išklausė pranešimą apie muzikinį ugdymą pradžios mokykloje( mokyt. I. Batavičienė).  Egzistuoja įvairi praktika, kaip „atverti“ pamoką. Atviras pamokas vedę mokytojai, bendradarbiaudami pasidalijo pedagogine patirtimi. Šiose pamokose mokytojos  siūlė  dalelę savo minčių, skirtų ne pasididžiuoti – o  norintiems tobulėti, kurti ir eiti savo keliu. Pagrindinę susitikimo idėją – giliau pažvelgti į mokinių kompetencijų ugdymą šiandieninio pasaulio kontekste, pasidalinti gerąja patirtimi kaip įdomiau, originaliau, naujoviškiau ugdyti dvasines vertybes, pavyko įgyvendinti.

 „Svečias neilgai būna, bet daug mato“- byloja lietuvių liaudies patarlė. Refleksijos po stebėtų veiklų metu „Saulėtekio“ progimnazijos pradinių klasių  mokytojoms, negailėta pagiriamųjų žodžių. „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Zalbaitė pasidžiaugė, kad mokytojos sutiko pasidalinti savo gerąją patirtimi, nes mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas praturtina visus ir yra vertybė. Akmenės rajono savivaldybės  Švietimo skyriaus vyr. specialistė N. Lukauskaitė, padėkojo mokytojoms už pamokas ir  paskatino visas rajono pradinių klasių mokytojas pasidalinti savo gerąja patirtimi. Aktualiomis ugdymo(si) temomis diskutavę kolegos išvyko patenkinti, o mokyklos mokytojai  įsitikino einą teisingu ugdymo(si) keliu.

Akmenės rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė J. Bružienė
Ankstesnės naujienos


Paįvairinti mokinių  ugdymo aplinką, kad ji būtų kūrybiška, žadinanti vaikų jautrumą, smalsumą, vaizduotę, saviraišką, mąstymo lankstumą ir išradingumą galima mūsų miesto Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje, kuris nuolat organizuoja įvairius renginius vaikams.

Balandžio 23 d. mūsų mokyklos folkloro kolektyvas „Šarkutis“ išsiruošė į Jurginių šventę, Šiaulių rajone.

Balandžio 29 dieną vyks susitikimas su populiariu vaikų ir jaunimo rašytoju Vytautu Račicku.

Mažieji dainorėliai ir šokėjėliai apsilankė "Senelių namuose" su koncertine programėle "Motin motinėle". 

Kovo 28 d. kviečiame į TĖVŲ DIENĄ ,,Saulėtekio‘‘ progimnazijoje.