Naujienos

Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse - festivalyje "Suk, suk ratelį 2015" mūsų mokyklos jaunimo šokių grupė, vadovaujama Sigutės Gadžij, laimėjo I vietą!!!

Kadangi nuo 2015 m. spalio 9 d. pasikeitė  klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė,  mokyklos direktoriaus įsakymu  (2015 -10-12, Nr. 120¹V) pasikeitė metodinės tarybos sudėtis.

 

Mokytojas  daug gali pasakoti iš knygų, rodyti iliustracijas, bet tai neatstos to, ką vaikai patiria per mokomąją - pažintinę ekskursiją, kai žinias perteikia uniformuoti profesionalai.

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos mokytojai  turi gražią tradiciją per mokinių atostogas patobulinti žinias ir praktinius įgūdžius, dalyvaudami įvairiuose pedagoginės kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

„Saulėtekio“ progimnazijoje spalio 15 dieną vyko integruota atvira pamoka-projektas, skirtas jo didenybei obuoliui.

„Saulėtekio“ progimnazijos pradinukai rugsėjo mėnesį dalyvavo akcijoje „Rankos, kurios...“

Spalio 15 – 23 d. mokyklėlėje vyko akcija ,,Būk saugus ir matomas kelyje“.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 dienos mūsų mokykla dalyvauja „Olweus“ patyčių prevencijos programoje.

  Mokyklos folkloro kolektyvas “Šarkutis” spalio 17 d. dalyvavo fokloro kolektyvų šventėje “Ir pauga žalė leipa” Papilėje.

Spalio 8 dieną vyko  viktorinos „Pažink saugomas teritorijas 2015“ rajoninis turas.