Darbo užmokestis

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija

 

   Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis 2018 m. gruodžio  12 d. vyriausybės nutarimu Nr. 1261 „ Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „ Dėl  bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateiktas eurais, neatskaičius mokesčių:

 

Eil Nr

Pareigybės  pavadinimas

Darbuotojų

skaičius 2018 m.

2018 m. vidutinis mėnesio

 darbo užmokestis 

Darbuotojų

skaičius 2019 m. II ketvirtį

2019 m. II ketvirčio vidutinis mėnesio

 darbo užmokestis

1.

Direktorius

1

1268.00

1

1894,00

2.

Direktoriaus pav. ugdymui

2

1332.00

2

1913,00

3.

Direktoriaus pav. administraciniam ūkiniam  darbui

1

1219.00

1

1972,00

4.

Mokytojas

46

871.00

46

1197,00

5.

Specialusis pedagogas

1

         762.00

1

1619,00

6.

Bibliotekininkas 

2

549.00

2

720,00

7.

Logopedas

1

829.00

1

1759,00

8.

Mokytojo padėjėjas

2

266.00

2

349,00

9.

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

1

661.00

1

864,00

10.

Kompiuterių sistemos inžinierius

1

398.00

1

1263,00

11.

Vyriausiasis buhalteris

1

1147.00

1

1509,00

12.

Buhalteris 

1

717.00

1

981,00

13.

Archyvo tvarkytojas

1

323.00

1

424,00

14.

Raštvedys

1

717.00

1

943,00

15.

Tarnybinių patalpų valytojas

12

400.00

11

555,00

16.

Kiemsargis

3

400.00

3

555,00

17.

Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

1

421.00

2

581,00

18.

Mokyklos budėtojas

1

400.00

1

555,00

19.

Autobuso vairuotojas

1

491.00

1

779,00

20.

Socialinis pedagogas

2

894.00

2

1263,00

21.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1

372.00

1

540,00

22.

Katilinės kūrikas

1

316.00

1

439,00

23.

Renginių organizatorius

1

177.00

1

233,00

24.

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

_

_

1

*

25.

Projekto administratorius

1

179.00

1

233,00

 

* _ neturime darbuotojų sutikimo skelbti jų darbo užmokestį

 

Pastaba : 2019 m. darbo užmokestis padidėjo dėl darbdavio mokamų socialinio draudimo įmokų prijungimo prie darbo užmokesčio.                                               

Atnaujinta: 2019-07-04