Vizija ir misija

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos

vizija

Efektyviai dirbanti progimnazija, kurios bendruomenė nuolat mokosi ir tobulėja, įgyvendindama valstybės pažangos  ir valstybinę švietimo strategiją.

Misija

Teikti kokybišką pradinį ir pirmosios dalies pagrindinį ugdymą, kurti socialiai saugią, pagarba ir pasitikėjimu grįstą aplinką, ugdyti atsakingą, gebantį bendrauti ir bendradarbiauti, siekiantį pažangos ir gebantį kritiškai vertinti aplinkos reiškinius žmogų.